The website is also available in
Nederlands
GIDSEN

Gratis gids voor de top 20 L&D-pijnpunten en hoe je ze kan overkomen

L&D krijgt voortdurend te maken met verschillende pijnpunten bij het ontwikkelen van leerstrategieën en -methoden. Gelukkig kunnen de oplossingen voor deze uitdagingen je begeleiden in het creëren van doeltreffende leerstof.

21 min. • Videhi Bhamidi

Introductie

De aanhoudende COVID-19-pandemie heeft tot verschillende aanzienlijke veranderingen in de bedrijfssector geleid. Tijdens deze kritieke periode speelt L&D (Learning and Development) een essentiële rol in de verantwoordelijkheid om voor bedrijven een gezond en productief personeelsbestand te waarborgen.

Als L&D beschik je over de know-how en de vaardigheden in digitalisatie om via online resources training te bieden, zonder dat face-to-face interactie nodig is. Omdat e-learning zelfs tijdens deze pandemie bedrijfstrainingen mogelijk maakt, vertrouwen medewerkers volledig op digitale cursussen en inzichten om vooruitgang te boeken.

Daarom is het je plicht om met behulp van technologie duurzame strategieën te ontwikkelen die leer- en communicatiemethoden toegankelijk maken. We hebben zeven belangrijke onderwerpen, twintig pijnpunten en haalbare oplossingen bepaald die je kunnen begeleiden in het creëren van doeltreffende, digitale leerstof.

Leerstrategie

Pijnpunt #1, #2, #3 – Tekort aan budget, tijd en middelen

Terwijl je bedrijf zich voorbereidt om de nieuwe uitdagingen van een snel evoluerende bedrijfsomgeving aan te pakken, is het noodzakelijk om je leerstrategie te resetten, vernieuwen of opnieuw uit te lijnen om ze naar een hoger niveau te brengen. Om alles juist af te stemmen moet je misschien wat experimenteren.

Veranderingen maken is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het vraagt onvermijdelijk een investering van resources op vlak van tijd, kosten en mensen. Een economisch haalbaar model dat je de gewenste resultaten biedt op een tijd- en kostenbesparende manier is een absolute noodzaak.

De uitdaging van je bedrijf is om de kosten laag te houden en een snelle omlooptijd te hebben. Je L&D-afdeling zal om opleidingen te creëren gebruik moeten maken van ofwel standaard cursussen of een externe leverancier. Beide opties omvatten doorgaans een enorm budget, wat niet voordelig is voor je bedrijf.

Bovendien is er een grote kans dat op maat gemaakte e-learning niet aan je eisen zal voldoen of dat ze doorheen tijdrovende herzieningen wordt gebracht. Dit zal er waarschijnlijk voor zorgen dat je bedrijf z’n doelstellingen misloopt. Ook andere zaken dragen bij aan de uitdagingen van de gangbare L&D-strategieën, zoals:

 • Een voortdurend wisselend bestand van ervaren lesgevers.
 • Een tektonische verschuiving naar digitalisering.
 • Geografisch verspreide teams in verschillende tijdzones.
 • De vereisten van contextualisering voor de nieuwe groeiende markten.

De sleutel ligt in het snel inschakelen van L&D-professionals om zich doeltreffend, naadloos en natuurlijk aan te passen aan een eenvoudige, snelle en gebruiksvriendelijke methode van contentcreatie. Je L&D-strategie zal moeten verschuiven van een pure, fysieke, face-to-face training naar een gemengd model. Bij het uitvoeren van die verandering moet veel worden afgeleerd en moet er snel opnieuw op een democratische en sociale manier worden geleerd.

De woelige tijden roepen je op om gelijke tred te houden, een strategie te ontwikkelen om voordeel te halen uit bestaande resources, en om non-e-learning-professionals en subject-matter experts (SME’s)  in te schakelen om interne content te creëren. De stories van T-Mobile en Danone zijn goede voorbeelden van klanten die deze verandering met succes hebben volbracht.

De oplossing ligt bij new-age Employee-generated Learning. Dit ecosysteem van verminderde leerkosten verlegt de verantwoordelijkheid voor het creëren van leerstof van educatieve ontwerpers naar co-creatie door medewerkers. Als resultaat beschik je dan over relevante leermodules die altijd en overal up-to-date en toegankelijk zijn via e-learning-softwaretools zoals LMS of LXP.
Enkele voordelen van Employee-generated Learning:

 • Het is onmiskenbaar sneller, rendabeler, flexibeler en beter uitbreidbaar dan andere manieren om leerstof te produceren, omdat het snel zal reageren op veranderingen in je bedrijfsscenario.
 • Het biedt een hogere kwaliteit omdat het is gebaseerd op échte kennis en expertise die relevant is voor je micro-bedrijfsomgeving.
 • De aanpak traint mensen in wat ze moeten weten om hun rol goed uit te voeren. De leercurve is vrijwel nul omdat het gebruik maakt van de bestaande expertise, werkpraktijken, bedrijfscultuur en het tevens gelijke tred houdt met continu veranderende zakelijke opportuniteiten en uitdagingen.
 • Je kan de leerresultaten afstemmen op je bedrijfsgroei en -ontwikkeling.

Pijnpunt #4 – Een ontbrekende aansluiting tussen training en bedrijf

Terwijl de technologie evolueert en een snel veranderende bedrijfsomgeving voor nieuwe uitdagingen zorgt, worstelen veel bedrijven met enorm dure e-learning-L&D-tools. Deze kunnen standaard zijn of van een externe leverancier afkomen. Ze beschikken niet over upgrades, zijn niet afgestemd op de specifieke bedrijfsbehoeften en zullen aldus de tijd niet doorstaan.

De oplossing ligt bij je medewerkers, want zij zijn de experts. Ze begrijpen het beste je bedrijf, de uitdagingen en de kansen. Het benutten van hun vaardigheden, ervaring en kennis kan je bedrijf daadwerkelijk transformeren.

Employee-generated Learning is een new-age leerstrategie voor de L&D in bedrijven. Het biedt een bottom-op aanpak, voegt waarde toe voor alle belanghebbenden en geeft de medewerkers verantwoordelijkheid en eigendomsrecht over de materie. De rol van L&D verschuift daarom van cursusmaker naar die van bemiddelaar of coauteur. L&D handhaaft tevens de kwaliteitsnormen en best practices voor de opleidingen.

Hiermee wordt het probleem van strikte budgetten en een klein team aangepakt. Als je Employee-generated Learning, passende auteurstools en geschikte, door AI gestuurde, LMS of LXP in je bedrijf opneemt, kan je heel ver komen in het uitlijnen van je trainings- en bedrijfsdoelen, plus het waarborgen van leerresultaten.

Pijnpunt #5 – Bouw een leercultuur

Een vooruitkijkende L&D-manager weet precies waar hij naartoe wil en hoe hij daar komt. L&D-managers moeten af van het gebruik van conventionele strategieën die er niet langer toe doen. In plaats daarvan zou L&D meer toekomstbestendige strategieën moeten omarmen die gebruikmaken van blended learning, Employee-generated Learning, de juiste auteurstools en het hosten op LMS.

Dit zal het bedrijf helpen om op z’n concurrenten voor te lopen. Dit type leren van leerling tot leerling via Employee-generated Learning zal een leercultuur binnen je team of bedrijf sterk bevorderen.

De toekomst van corporate L&D is meer zelfgestuurd en sociaal. Voor een manager die een leercultuur wil opbouwen wordt zo’n peer-coachingmethode dé gewenste strategie. Of hij/zij wil dat het bedrijf de verantwoordelijkheid voor het leren draagt en is daarom op zoek naar een eenvoudige auteurstool met opties voor een eenvoudige publicatie naar de gewenste omgeving.

Terwijl je Employee-generated Learning omarmt als de ruggengraat van je leerstrategie blijft je L&D-team voor op de leercurve. Het houdt je mensen gemotiveerd, wordt op de bedrijfsopportuniteiten en –uitdagingen afgestemd, de kennisvaluta wordt interessant, het weerspiegelt een gunstige ROI; in essentie: het levert meer op.

Overschakelen van klassikaal naar digitaal

Vóór COVID-19 waren veel organisaties bezig met het digitaliseren van hun trainingen. Maar vaak botsten ze op de belangrijkste uitdagingen van die omschakeling. Ze vroegen zich zaken af zoals: kan onze lesgever zich aanpassen aan deze verandering? Hoe gaan ze zonder leercurve online? Op dit moment is digitalisering voor L&D een norm en een noodzaak. 

Toen ze met gelijkwaardige uitdagingen werden geconfronteerd, slaagde het gerenommeerde wereldwijde bedrijf Electrolux erin om oplossingen te vinden voor het vergroten van de opleidingsuitvoer, en tevens over te stappen van face-to-face leren naar een aanpak van blended learning, ondersteund door digitalisering. Hoewel Electrolux nog steeds voor een aantal onderwerpen face-to-face training gebruikt, richten ze zich nu voor de meeste programma’s meer op het gebruik van de blended aanpak. De gebruiksvriendelijke e-learning-software maakte het voor Electrolux mogelijk om haar medewerkers vlot te bereiken en de doeltreffendheid van haar trainingsactiviteiten te vergroten.

switch-from-classroom-to-digital

Pijnpunt #6 – Van face-to-face training naar digitale training

Als je bedrijf goed uitgerust is en technisch geavanceerde middelen gebruikt, zal de omschakeling van klassikale naar virtuele opleidingen niet veel tijd innemen. De uitdaging ligt in het helpen van non-e-learning-L&D-professionals om de overgang zonder al te veel haperingen te maken.

Eerst en vooral raden we niet aan om een plotse en volledige omschakeling te maken. Dat zal de lesgevers en leerlingen volledig uit het lood slaan. Een aanpak van blended learning is meer geschikt. Blended learning zal niet alleen tijdsefficiënter zijn voor zowel lesgevers als leerlingen; het zal ook flexibel, uitbreidbaar en duurzaam zijn.

In tegenstelling tot face-to-face training bevat virtuele training web-based technologie om de training te geven. Het digitale medium wordt gebruikt om kennis aan de leerlingen (je medewerkers) te bieden.

Met de hulp van gebruiksvriendelijke e-learning-auteurssoftware kunnen lesgevers boeiende virtuele leerstof produceren, zoals infosessies, stap-voor-stap gidsen, microlearning modules, videotutorials, interactieve leerspelletjes, puzzels, quizzen, webinars en nog veel meer.

Gebruikmaken van de juiste e-learning-software voor het produceren van interne cursuscontent, in combinatie met een passende blended learning-modaliteit, is een geweldige manier om te beginnen. Lesgevers een gebruiksvriendelijke auteurstool bieden om content te creëren, zal wonderen verrichten voor hun zelfvertrouwen.

Ook zullen ze goed voorbereid zijn voor de trainingssessies. Een doeltreffende LMS voorzien met functies zoals hosting en resultaatopvolging, zal ook bijdragen aan een vlotte omschakeling.

Het voordeel van de omschakeling van face-to-face training naar voornamelijk digitale training is veel rendabeler en zorgt voor meer samenhang tussen de trainingsprogramma’s.

Pijnpunt #7 – Van training door een instructeur naar training door een virtuele instructeur

Eén van de belangrijkste uitdagingen waarmee L&D en HR-professionals tijdens deze pandemie worden geconfronteerd is het helpen van medewerkers die van thuis uit werken met de omschakeling van face-to-face training naar virtuele training. Een snelle omschakeling van klassikale naar digitale training is misschien de huidige noodzaak, maar moet verstandig worden uitgevoerd, zonder dat de leerstrategie ineenstort.

Het belangrijkste pijnpunt van de meeste virtuele programma’s is ervoor zorgen dat het niveau van betrokkenheid en doeltreffendheid van klassikale lessen behouden blijft. Het is van cruciaal belang dit te onderhouden om aan de verwachtingen van de leerlingen te voldoen. 

Virtuele training kan synchroon verlopen (Virtual Instructor-Led Training of VILT), of asynchroon (e-learning). Met gebruiksvriendelijke, robuuste en consequente tools, kan VILT één van de meest comfortabele en gewilde digitale trainingsmethoden worden.

Deze trainingsmethode groeit ontzettend snel en is een ideale oplossing om leerlingen op afstand te bereiken. Bovenop alle voordelen is het ook heel budgetvriendelijk. Het is tevens mogelijk om de beide soorten leren te mengen en zo de beste resultaten te krijgen.

Synchrone training met auteurstools en LMS

Synchrone training maakt het mogelijk om VILT te combineren met een web-conferencing tool. Tijdens de sessies kunnen lesgevers rechtstreeks enquêtes of korte quizzen delen. Dit houdt niet alleen de deelnemers geëngageerd, het maakt ook real-time verzameling van feedback mogelijk. Daarna kunnen modaliteiten via e-mail, een link of een QR-code gedeeld worden. Lesgevers kunnen ook een discussieforum opzetten waar deelnemers als onderdeel van het leerprogramma kunnen communiceren.

Asynchrone training met auteurstools en LMS

Omdat er bij de asynchrone methode geen real-time interactie met de deelnemers is, overheerst dit type training in de zakelijke sector. Content kan online gecreëerd worden met behulp van vooraf opgenomen video’s, webinars en online evaluaties. Deelnemers zijn vrij om aan hun eigen tempo te leren. Dit resulteert ook in minder werk voor lesgevers, L&D-professionals en HR-managers.

De VILT-aanpak mengen met andere digitale modaliteiten, zoals eenvoudige e-learningsoftware en een stabiele LMS, zal klassikale training vlot omzetten in virtuele training, zelfs voor nieuwkomers op het gebied van e-learning.

Face-to-face training online brengen is niet zo moeilijk. Rekening houdend met de hectische planningen en onregelmatige werktijden van de zakelijke sector, is het omschakelen van klassikale naar digitale training de beste optie.

Blended learning toepassen

Blended learning is één van de meest begeerde leermethoden in de zakelijke wereld. Wanneer face-to-face les en online training gecombineerd worden, kunnen ze een krachtig medium vormen. De juiste mix van modaliteiten kan inspelen op de diverse leervereisten van medewerkers en zo het doel bereiken.

Pijnpunt #8 – Hoe blended learning toe te passen

Blended learning is de beste manier om de prestaties op te drijven en je medewerkers gemotiveerd en enthousiast te houden over het leerproces. De correcte mix van zowel face-to-face training als digitale training, of een andere combinatie van digitale trainingsplatforms, zal lesgevers helpen om hun kennis door te geven via de geschikte auteurstools. Een gebruiksvriendelijke auteurstool en LMS (Learning Management System) is noodzakelijk. LMS helpt bij hosting en om de vordering van leerlingen op te volgen. Er zijn enkele combinaties van blended learning die positieve resultaten hebben vertoond:

 • Een omgekeerde les blenden met digitale resources 

In een traditioneel scenario gebeurt actief en passief leren in de les. Leerlingen passen de kennis thuis of op de werkvloer toe. Met een omgekeerd scenario worden nieuwe zaken online geleerd, en tijdens de les beoefent en toegepast.

 • Meerdere digitale resources blenden voor ondersteuning voor en na de les 

Dit soort blenden omvat digitale resources zoals audio, video, online quizzen, spelletjes, enzovoort. Je kan deze zowel vóór de training of als opvolgmodule gebruiken om te controleren of de leerlingen de leerstof begrepen hebben. Je kan ook met deze resources hun leertraject aanvullen.

 • Digitale resources blenden voor ondersteuning tijdens het werk 

Eenmaal het leerproces is afgerond en medewerkers hun prestatieperiode starten, kan je aanvullende ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld onder de vorm van digitale brokjes informatie zoals andere resources en hulpmiddelen.

De sleutel tot succesvol blended learning is om de eisen van zowel de organisatie als de leerlingen te kennen. Geschikte kennis zal niet enkel helpen met betere planning en eenvoudigere aanpassingen, het zal tevens leiden tot lagere kosten en minder tijdsbeperkingen. Uiteindelijk zal dit resulteren in betere prestaties en productie.

Pijnpunt #9, #10, #11 – E-learning nieuwelingen, switchers en blenders

Voor L&D-professionals die nieuw zijn en zich nog steeds in de overgang tussen traditionele lessen en de wereld van e-learning bevinden, zal het blenden van verschillende modaliteiten helpen om tevreden switchers te worden.

 • De fysieke oplossing 

Het beste wat je kan doen is switchers voorzien van gebruiksvriendelijke auteurstools en een LMS. Deze helpen bij het creëren van de content die ze willen uitwisselen en met het opvolgen van de leerresultaten. De meeste nieuwelingen vinden dit type ecosysteem comfortabel en niet overweldigend.

 • De oplossing met meerdere modaliteiten 

Met de oplossing van meerdere modaliteiten, moeten switchers leren hoe ze verschillende digitale modaliteiten kunnen kiezen van tools die Content Authoring, LMS, LXPmicrolearning en prestatieondersteuning bevorderen.

Tot slot zijn dit de beste manieren voor het toepassen van blended learning in de zakelijke wereld:

 1. Bepaal je doelstellingen en kies passende e-learningsoftware zoals auteurstools, LMS of LXP.
 2. Bedenk een flexibele strategie voor blended learning.
 3. Gebruik meerdere modaliteiten voor het gemak en om de motivatie hoog te houden.
 4. Volg de vorderingen van medewerkers op en verzamel regelmatig feedback.
 5. Stimuleer binnen de organisatie het vormen van gemeenschappen voor blended learning om vlot toegankelijke communicatie te bieden.
 6. Bied zo lang als nodig online ondersteuning aan.

Kennisuitwisseling toepassen

Pijnpunt #12 – Hoe je kennisuitwisseling toepast

Vakexperts met ervaring zijn je belangrijkste troef. Zij zijn tactische opslagplaatsen en ze beschikken over cruciale zakelijke kennis via persoonlijke ervaringen. Als L&D bevind je je in de positie om op die expertise verder te bouwen en ze te benutten via modellen voor het delen van kennis en training. Het bezit van een uitstekende leerstrategie met een plan voor toepassing wordt een hit. Maar hoe pak je dat aan?

Zorg ervoor dat je de vast te leggen kennis bepaalt. Je systeem voor kennisbeheer moet deze informatie groeperen, structureren en registreren zodat je medewerkers er toegang tot hebben en ze deze doeltreffend kunnen gebruiken. Een gezonde relatie met je medewerkers is essentieel voor succes.

Breng tevens alle offline kennis die in PPT’s, PDF’s, brochures, handleidingen, enzovoort opgeslagen is, online met gebruik van je auteurstool. Employee-generated Learning met gebruik van een tool die geen leercurve heeft, is hiervoor geschikt.

Tijdens deze onderneming verandert de rol van L&D-experts in een rol van bemiddelaars, begeleiders, co-auteurs en kwaliteitscontroleurs. Kennisuitwisseling is een voortdurend proces van creatie, beheer en actualisering. Dit zijn de meest belangrijke gebieden voor de toepassing:

 • Maak kennisuitwisseling gebruiksvriendelijk 

Omdat SME’s reeds tijd tekortkomen vanwege hun kerntaken, heeft kennisuitwisseling een lage prioriteit. Investeer in een stabiele, cloud-based oplossing zonder leercurve, een gebruiksvriendelijke auteurstool en Employee-generated Learning.

 • Stimuleer kennisuitwisseling 

Zonder tastbare voordelen willen SME’s geen tijd besteden aan kennisuitwisseling. Je kan ze echter stimuleren met erkenning door het management en collega’s, aandacht tijdens evaluaties en prestige tijdens vergaderingen. Motiveer SME’s door hun naam in de interne nieuwsbrief of de leerstof te vermelden. Dit kunnen motiverende factoren zijn om de prestaties, deelname en trots te verhogen. 

 • Maak van kennisuitwisseling je bedrijfscultuur 

Hoe meer kennisuitwisseling een gewoonte wordt, hoe minder weerstand en hoe groter de kans dat medewerkers zullen deelnemen. Maak het een inherent en integraal onderdeel van de bedrijfscultuur en zorg ervoor dat het aangemoedigd, gepromoot en gewaardeerd wordt.

Je moet ook regelmatig wat tijd voor de SME’s vrijmaken om leerstof te schrijven of bij te werken. Kennisuitwisseling kan dan organisch worden opgenomen in je bedrijfscultuur. Het goede voorbeeld geven is de ideale manier om steun te krijgen voor de strategie en om de bezorgdheid over werkzekerheid weg te nemen.

 • Gebruik prestatieondersteuning

Elk kleine brokje gespecialiseerde kennis kan bijdragen aan de doeltreffendheid van het team. Een auteurstool voor e-learning, dat op mobiele apparaten gebruikt kan worden en opties bevat voor het uploaden van schermafbeeldingen, duidelijke content en korte video’s, kan snel SME’s helpen om tips te delen die het verschil kunnen maken. Het geeft leerlingen snel toegang tot informatie wanneer dit nodig is.

 • Weerstand tegen de mentaliteitswijziging

Kennisuitwisseling kan geen alledaagse werkmentaliteit worden als werknemers het niet relevant of de moeite waard vinden. Train SME’s om selectief doelstellingen voor kennisuitwisseling te kiezen. Maak een lijst van de onderwerpen waarvan minder ervaren of nieuwe collega’s het meest zouden profiteren.

Contentcreatie voor e-learning

Pijnpunt #13 – Een traag en langdradig ontwikkelingsproces van content

Na het visualiseren van het trainingslandschap, moet L&D zijn leerstrategie opnieuw bepalen. Traditionele methoden voor contentcreatie gaan de mist in omdat ze een langdurig proces zijn met hun eigen uitdagingen. Tegen de tijd dat het afgewerkt is, is de kans tot maximale benutting reeds verloren en moeten er updates gemaakt worden. Dit betekent dat de hele vruchteloze cyclus opnieuw herhaald moet worden.

Pijnpunt #14 – Overstappen van standaard of op maat gemaakte content naar interne creatie

Standaard of op maat gemaakte content is de onmiddellijk beschikbare oplossing voor je organisatie. Ze zijn echter niet rendabel, verkeerd afgestemd op de precieze bedrijfsvereisten en, samen met verhoogde alternatieve kosten, enorm tijdrovend.

Veel organisaties richten zich dus op interne content. De meeste auteurstools op de markt zijn echter ingewikkeld. De oplossing is om medewerkers uit te rusten met middelen om intern en op een efficiënte manier kwaliteitscontent te creëren.

De truc is om de interne content te hergebruiken en te herpositioneren. De overdracht van een offline naar een online platform met behulp van de volledig uitgeruste auteurstool wordt de voorkeursaanpak van je bedrijf. Met behulp van een auteurstool voor het produceren van e-learningcursussen zal je bedrijf zijn minimaal rendabel productaanbod kunnen behalen.

Een LXP het middelpunt van je L&D-training maken zorgt voor een upgrade naar het volgende niveau, met verschillende boeiende en nieuwe elementen. Het moet echter nog steeds ingevuld worden met kwaliteitsvolle content die ondersteund wordt door AI. Bovendien gebruiken LXP talloze methoden om hun veelgeprezen tool voor samenwerkend en sociaal leren in te schakelen. Hun framework heeft echter kwaliteitscontent nodig om van enig nut te zijn.

Je kan met een auteurstool voor e-learning doeltreffend content creëren met behulp van de Employee-generated Learning-strategie. De systemen of algoritmes in LXP’s die content aanbevelen, zijn gebaseerd op de content die binnen dit systeem beschikbaar is.

Op dit moment staan we in een positie waar de meeste van deze systemen leeg zijn. Het wordt dus belangrijker dan ooit om ze met content op te vullen. Easygenerator helpt met het oplossen van het “lege Netflix-syndroom” door jou en je medewerkers heel snel content te laten produceren. 

Pijnpunt #15 – Content die centraal wordt geproduceerd en regionaal wordt verspreid 

Content van kwaliteit bieden is slechts de helft van de strijd. Vaak produceert het centrale team van het bedrijf de content. In geval van een internationaal bedrijf dat in verschillende landen opereert, moet L&D dezelfde content in de lokale talen aanbieden. De volgende stap die je bedrijf dus moet nemen is om deze content naar verschillende talen te vertalen.

Na vertaling zijn lokalisatie en contextualisatie vaak een absolute noodzaak voor de verschillende markten en locaties. Xliff is een standaard localisatie-indeling die door veel bedrijven wordt gebruikt. De ideale oplossing is dat auteurstools een ingebouwde Xliff-functie mogelijk maken, waarbij een cursus voor vertaling kan worden afgeleverd, gevolgd door het importeren van meerdere taalbestanden als één bestand dat secundaire bestanden bevat. Dit zou L&D in staat moeten stellen om:

 1. Dit bestand en de coauteurs op de secundaire bestanden te beheren.
 2. Het als één bestand te publiceren (met een taalkeuze).
 3. Samenwerking tussen auteurs en localisatievertalers mogelijk te maken.

Pijnpunt #16 – Contentzoeker

Eén van de belangrijkste onderscheidende kenmerken van LXP is dat ze geavanceerde mogelijkheden voor het ontdekken van content bevatten. Leerlingen worden niet beperkt door ingeblikte cataloguscontent, maar worden ook via het platform naar relevante content geleid. Een gepast resultaat wordt echter niet gevonden. Enkel over LXP beschikken voldoet daarom niet aan de bedrijfsvereiste.

Externe leveranciers zijn niet in staat om specifieke content voor e-learningcursussen te maken die voldoet aan de unieke behoeften van je bedrijf. Het benutten van de krachtige Employee-generated Learning-strategie in de auteurstool zal de kers op de taart worden.

Een auteurstool voor e-learning die Employee-generated Learning als een leerstrategie benut is een revolutionaire benadering die de manier waarop e-learningcursussen worden geproduceerd zal veranderen en je naar het topniveau zal brengen. Het maakt het hele proces efficiënt en biedt een meerwaarde aan je cliënt en de medewerkers in je bedrijf. Het afgewerkt product is een uitstekende, interactieve en uitdagende cursus.

Het gebruik van Employee-generated Learning zorgt ervoor dat alle bedrijfsbelangen meteen en binnen het budget worden afgehandeld. Je cursussen kunnen in een LMS of LXP worden opgenomen om aan de lokale bedrijfsbehoeften te voldoen. Door Employee-generated Learning toe te passen als je strategie voor het intern ontwerpen van content voor e-learning, zal het je bedrijf rendabel houden, terwijl je marktleider blijft door geen nieuwe zakelijke opportuniteiten te missen.

Externe training

Pijnpunt #17 – Geen toegang tot mijn LMS

Heb je de taak om je extern personeel, partners of retailers op te leiden en is het voor hen onmogelijk om toegang te krijgen tot je LMS? Vaak gebeurt het dat het bedrijfsbeleid eist dat externen over een certificaat beschikken voordat ze toegang kunnen krijgen tot een centrale of een mijnomgeving (bv. BHP). Soms heeft een bedrijf dat overgenomen wordt, maar niet geïntegreerd wordt, een externe opleiding nodig voordat ze bij de reguliere bedrijfswerking kunnen behoren.

In situaties waarin training geven aan je externe team, zonder het opgeven van je LMS een essentiële vereiste is, is de beste oplossing om je trainingscontent te publiceren en op een veilige manier beschikbaar te maken. Van externe leerlingen wordt doorgaans verwacht dat ze content uit meerdere bronnen vinden, kopen en hanteren om een aanzienlijke voorkennis van de organisatie te krijgen.

Met behulp van Employee-generated Learning, kan je de interne expertise gebruiken om grondige en professionele content te produceren. SME’s kunnen opleidingscontent op een veilige manier creëren en publiceren met cloud-based- en gebruiksvriendelijke auteurstools die verschillende publicatie- en deelopties ondersteunen. Je kan de content aanbieden zodat een maximum aan kennis in een minimum aan tijd gedeeld wordt, en tenzij de kwaliteit van de training optimaal is, zouden de reputatie en de prestaties van het bedrijf op het spel staan.

Externe training is net zo belangrijk als interne training omdat je een training geeft aan een verlenging van je organisatie, waarvan verwacht wordt dat ze over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om de doelen te bereiken.

Uitdagingen voor leerlingen

Ondanks het feit dat je de beste content produceert en de beste e-learningsoftware hebt om je content te presenteren, verspil je je tijd als je de materie niet afstemt op het kerndoel van je leerlingen.

Het is noodzakelijk dat je je leerlingen en de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd kent vóór je jouw e-learning-programma opstelt. Eenmaal je hun behoeften, doelen en ambities begrijpt zal het eenvoudiger worden om hun aandacht te krijgen en zich op de cursus te concentreren. De vraag die nu opkomt, is wat er moet gedaan worden om aantrekkelijk te zijn voor je leerlingen.

Je moet ze stimuleren met oplossingen en enthousiast maken voor het programma. Het is vooral belangrijk om oplossingen te bieden die cruciaal zijn in het oplossen van de problemen of de kennisleemtes waarmee ze op het werk worden geconfronteerd. 

Hoe kunnen deze oplossingen voorzien worden? Eerst en vooral moet je uitzoeken wat de leerlingen van je verwachten. Zodra je dit weet is het eenvoudiger om aan de verwachtingen te voldoen. Wanneer er vertrouwen en begrip ontstaat tussen jou en je leerlingen, zal het niet lang duren om hun gedrag en mentaliteit te wijzigen.

Pijnpunt #18 – Lage motivatie

Vanwege hectische werkplanningen en tijdsbeperkingen lijken leerlingen van digitale cursussen soms een lage motivatie of betrokkenheid te tonen. Je dat niet je leerlingen halverwege de cursus opgeven, toch? Houd ze dan gedurende de hele cursus geëngageerd, dat is het enige dat hen zal doen blijven.

Hoe? Je kan hen geëngageerd houden door hun motivaties, verwachtingen, zwaktes en uitdagingen te kennen. Het helpt om net als hen te denken en ze interactieve content te bieden onder de vorm van korte video’s, hotspots en spelgeoriënteerde activiteiten, gebruik makend van verschillende interactieve en sociale elementen van e-learningsoftware, zoals auteurstools, LMS, LXP, enzovoort.

Pijnpunt #19 – Passief luisteren en lage deelname

Vaak zijn de virtuele klassikale sessies niet boeiend omdat er een lage deelname is. Zelfs als sommige deelnemers toch aanwezig zijn, zijn de meesten passief. In beide situaties wordt er nauwelijks bijgeleerd.

In dergelijke scenario’s lijkt de aanpak van omgekeerde les goed te werken. Je hoeft enkel de mogelijkheden hiervoor te bieden met behulp van de juiste auteurstools, zoals het voorstellen van voorleesmateriaal, online leermateriaal en het uitvoeren van activiteiten vóór de virtuele sessie.

Zodra dit is geregeld, kan de tijd van de virtuele les behouden worden voor overleg en workshops. Door dit op te volgen met aanvullende activiteiten na de training en online leermaterialen voor herziening, kan ook het behoud van klassikaal overleg verbeterd worden. Je kan LMS-ondersteuning gebruiken voor het delen van materiaal en het opvolgen van de resultaten.

Pijnpunt #20 – Geen tijd om opleidingen bij te wonen of langdurige e-learning-cursussen te volgen

Het is belangrijk om te begrijpen dat leerlingen geen tijd hebben om uren te besteden aan langdurige klassikale sessies. Als je het leren in hun workflow kan opnemen, zouden ze meer bereid zijn om deel te nemen. Met een bottom-up aanpak zoals Employee-generated Learning kunnen SME’s content voor prestatieondersteuning creëren met behulp van geschikte auteurstools en Performance Support Systems (PSS).

Eén van de meest voorkomende uitdagingen voor leerlingen in de zakelijke wereld is het gebrek aan tijd om langdurige e-learningcursussen bij te wonen. Je kan deze uitdaging eenvoudig oplossen door gebruik te maken van de recentste technieken voor het creëren van korte, geconcentreerde en doeltreffende trainingscontent. Microleren en prestatieondersteuning zijn doeltreffende methoden die je kan overwegen voor het ontwikkelen van korte brokjes leerstof. Een gemakkelijk beginpunt zou kunnen zijn om medewerkers van eenvoudige tools te voorzien voor het produceren van korte content, en begeleiding, structuur of templates te bieden om het ontwerp van deze korte content te ondersteunen.

Spreid het leren om het motivatieniveau van de leerlingen verder te stimuleren en ze langzaam in de richting van continu leren te duwen. Je kan korte lesjes inplannen, dagelijks of periodiek, en het leermateriaal in dynamische stukjes verdelen om zo een leergewoonte op te wekken.

De leerling kan dit dan op zijn/haar eigen tempo absorberen. Je kan beginnen met eenvoudige auteurstools en PSS om korte contentontwerpen te creëren die snel en geconcentreerd zijn, en zo een probleem oplossen.

In veel gevallen hebben leerlingen niet de tijd of de motivatie om uitgebreide e-learningprogramma’s te ontwikkelen. “Grab & Go”-oplossingen zijn de huidige noodzaak. Het wordt belangrijk om de principes van prestatieondersteuning op te nemen en de kennis in kleine stukjes te verdelen die tussendoor kunnen worden gelezen.

Elk deeltje moet zich concentreren op het beantwoorden van één specifieke vraag. Om de aandacht van de leerlingen te krijgen is het is essentieel om dit precies goed te doen. De aanpak van Employee-generated Learning bij het creëren van content voor prestatieondersteuning verbetert de uitlijning tussen de bedrijfsdoelen en de prestatiedoelen.

Videhi Bhamidi, Learning Product Consultant bij Easygenerator, met de skyline van een stad op de achtergrond.
Over de auteur

Videhi Bhamidi is Learning Product Consultant bij Easygenerator. Ze heeft meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van e-learning, UX-onderzoek en thought leadership-projecten. Ook schrijft ze regelmatig voor tijdschriften over L&D. Videhi Bhamidi studeerde aan Oxford en streeft ernaar design, onderzoek, technologie en didactiek te combineren in haar oplossingen.

Aan de slag gaan is simpel. Probeer Easygenerator 14 dagen lang.
 • Proefperiode van 14 dagen met toegang tot alle Enterprise-functies.
 • Maak onbeperkt gebruik van design-inspiratie om je cursussen nog beter te maken.
 • Upload je PowerPoint-presentaties met een paar klikken.