The website is also available in
English
BLOG

Hoe je overstapt naar een Employee-Generated Learning-mentaliteit

Als je dit leest, ken je of heb je op z’n minst al gehoord van Employee-Generated Learning. Zo niet, bekijk dan onze gids over het hoe en waarom van Employee-generated Learning voordat je verder leest.

Danielle Agass
Een groepje mensen werkt in een vergaderruimte. Een persoon staat en wijst naar aantekeningen.

In een notendop: Employee-Generated Learning (laten we het EGL noemen) is een leer- en ontwikkelingsmodel dat de verantwoordelijkheid voor creatie verschuift van L&D naar je werknemers of vakexperts (subject matter experts, SME’s). Zij hebben alle expertise en kennis in huis die je wil delen.

Door af te stappen van het typische heen-en-weer werken met een educatief ontwerper, kan je sneller en goedkoper meer inhoud voor e-learning maken.

Dit betekent echter dat je de manier waarop je team, medewerkers en het hele bedrijf werkt en denkt moet veranderen, en maar al te vaak kan het moeilijk zijn om het eens te worden over zulke veranderingen.

Learning managers bij Nielsen, Kellogg’s en Unilever – drie bedrijven die EGL hebben toegepast – zijn het er allemaal over eens dat de toepassing van deze aanpak de mentaliteit van de betrokkenen verandert. Maar hoe doe je dit? Dat is wat we zullen onthullen in dit artikel.

De sleutel tot het veranderen van een mentaliteit is om je medewerkers, L&D en het bedrijf in te lichten over de vele voordelen van EGL. Laten we dus eens kijken hoe je deze nieuwe mentaliteit bij elke groep betrokkenen kan inbrengen.

Medewerkers en vakexperts

De medewerkers zijn de pijlers van doeltreffend Employee-Generated Learning. Het staat zelfs in de naam! Het is dus van uiterst belang dat je hen mee krijgt. Gelukkig zijn er een aantal voordelen van EGL die deze verandering van mentaliteit kunnen bevorderen

 • Erken experts. Je sales manager heeft een ongeëvenaarde expertise over je product, maar zonder EGL is alleen haar omringende team hiervan op de hoogte. Door leerstof over het product te creëren en te delen, en haar naam erbij te vermelden, kan ze door het hele bedrijf worden gevierd en erkend voor haar expertise.
 • Contacteer andere experts in je vakgebied. Zonder EGL, en zeker in grote bedrijven, kennen de SME’s elkaar niet. Bij Easygenerator hebben we bij onze klanten tal van voorbeelden gezien waarbij vakexperts elkaar contacteren en een samenwerking beginnen omwille van EGL.
 • Hoger engagement op het werk. In plaats van de leeraanpak van bovenaf te volgen, krijgen de medewerkers een actieve rol in hun eigen ontwikkeling en die van hun collega’s. Door onderdeel van het proces te worden voelen ze zich meer betrokken in de begeleiding van de kennis die gedeeld moet worden en kunnen ze actief deze relevante inhoud zelf produceren.
 • Bespaar tijd op training. Wgebruiken het voorbeeld van de sales manager opnieuw; als expert over het product moet ze enkele keren per maand tijd vrijmaken uit haar drukke agenda om nieuwe medewerkers op te leiden. Met EGL kan ze daarentegen al haar expertise in een cursus gieten die aan nieuwe medewerkers wordt gegeven. Ze heeft aldus meer tijd om zich te wijden aan wat ze het beste doet – de verkoop stimuleren. 

Bedrijfsleiders

De bedrijfsleiders zijn een andere belangrijke groep die je moet overtuigen. Zij moeten EGL ondersteunen en mogelijk maken om dit te laten gebeuren.

Onderzoek door Easygenerator toont aan dat “erkenning, eer en zichtbaarheid” voor medewerkers de belangrijkste drijfveren zijn om hun kennis uit te wisselen. Bedrijfsleiders hebben daar een grote invloed op. Hetzelfde onderzoek toont dat “geen tijd hebben”, “andere werkprioriteiten hebben” en “geen eer krijgen” de grootste obstakels voor medewerkers zijn. Bedrijfsleiders en managers kunnen dit allemaal beïnvloeden door een werkomgeving te creëren waar kennisuitwisseling wordt gewaardeerd en beloond.

Maar waarom zouden bedrijfsleiders zo’n omgeving moeten creëren?

 • Rendabeler. In het bedrijfsleven komt alles neer op euro’s en centen. Bij Easygenerator hebben we gemerkt dat onze klanten aanzienlijke besparingen hebben kunnen maken door om te schakelen naar een EGL-aanpak, in tegenstelling tot het werken met externe educatief ontwerpers.
 • Veel sneller. EGL is ook sneller. In plaats van heen en weer te gaan tussen educatief ontwerpers, L&D en je vakexperts, komt de inhoud rechtstreeks van de kennisbron: jouw medewerkers. Dit is de enige manier waarop de ontwikkeling van materie gelijke tred kan houden met de almaar toenemende snelheid van de zakenwereld.
 • Houd de inhoud up-to-date. Wanneer SME’s verantwoordelijk zijn voor de leerstof, is er een rechtstreekse verbinding tussen de kennis en de inhoud. Dit is de belangrijkste voorwaarde om die inhoud up-to-date te houden.
 • Pak de bedrijfsbehoeften aan. Je medewerkers hebben meer praktische kennis over de echte bedrijfsbehoeften dan eender welke externe leverancier. Door je medewerkers in staat te stellen hun kennis uit te wisselen, zorg je ervoor dat de leerstof hoogst relevante oplossingen biedt voor je bedrijfsbehoeften.

E-learning opschalen Zo doe je dat

Ontdek de mogelijkheden van

employee-generated learning en hoe

je sneller kennis deelt binnen je organisatie.

Learning and Development

En dan is er je eigen team. Employee-Generated Learning vertegenwoordigt een grote omschakeling in hoe L&D zaken aanpakt. Deze nieuwe aanpak heeft immers aanzienlijke gevolgen voor je dagelijkse werkzaamheden.

Met deze nieuwe aanpak wordt de ontwikkeling van materie waarschijnlijk beperkt tot onderwerpen zoals Conformiteit en Veiligheidstraining. De inhoudscreatie verschuift grotendeels naar je medewerkers. Dit betekent dat de rol van de educatief ontwerpers verschuift van creatie naar cocreatie, curatie en coaching.

Om deze nieuwe mentaliteit te bevorderen, heeft EGL ook een aantal voordelen voor L&D:

 • Verhoog de output. Zonder het tijdrovende heen-en-weer-proces bij de traditionele productie van cursussen, kan je meer verzoeken behandelen.
 • Doe meer met minder resources. Terwijl de L&D-teams en budgetten in vele organisaties inkrimpen, is dit een grote bonus. Door naar EGL over te schakelen, kon T-Mobile 5x meer trainingen produceren met slechts 25% van de voorgaande resources.
 • Meer tijd om zich te richten op strategische ontwikkeling. Wanneer je to-do-lijst niet volstaat met inhoudscreatie, heb je meer tijd om je te concentreren op strategie. Je kan meer tijd besteden aan het stimuleren van L&D-initiatieven.
 • Krijg meer impact. Door samen te werken met experts over het hele bedrijf, heeft L&D meer face-time en invloed op delen van het bedrijf waar ze die voorheen niet hadden. Door zichtbaarder te zijn in het bedrijf, wordt de impact die je team heeft ook zichtbaarder.

Weerstand tegen verandering is altijd geworteld in een negatieve kijk op de nieuwe manier van werken. Door deze negativiteit te vervangen door al deze voordelen kan je de betrokkenen laten overstappen naar een Employee-Generated Learning-mentaliteit.

Over de auteur

Danielle Agass was de Content Marketing Manager bij Easygenerator en schrijft al sinds ze een pen kon oppikken. Als Britse verhuisde ze in 2018 naar Nederland met haar man en hun kat Ron.