The website is also available in
English

Instructies voor chauffeurs: de poort sluiten

Informeer chauffeurs over de procedures voor het sluiten van de poorten na een dienst.